29-04-20 knvb bepaalt dat competitie geeindigd is. een alternatieve oplossing die door de meerderheid van de leden gesteund wordt is terzijde geschoven