25-04-15 animatie als opening van de prijsuitreikingsceremonie 2015 van world press photo

over verleiding, valkuilen, veiligheid, vooringenomenheid, principes, manupilatie en ander ongerief van de fotograaf