06-11-19 dijkhoff wil wel nadenken over verlaging max. snelheid om stikstofprobleem voor (land)bouw terug te brengen