06-06-23 is ai wel zo efficient als je berekent hoeveel enrgie het databeheer kost?