01-03-21 militaire machthebbers treden met steeds meer geweld op tegen demonstraties voor democratie