Afbeeldingen met rode lijst en rood pijltje zijn animaties. Afbeeldingen met rode lijst, rood pijltje en handje zijn interactieve flash animaties.

Red-framed images with red arrow are movies. Red-framed images with red arrow and hand are interactive flash movies.