30-05-13 als van rey als vvd-er niet aan de gemeeteraadsverkiezingen mag deelnemen, doet hij dat met een eigen lijst.

de groene amsterdammer