30-04-14 overheveling taken van rijk naar gemeenten weinig doordacht

fmv inspraak