29-01-20 ondanks waarschuwingen van klokkenluiders blijven hoge ambtenaren van justitie onafhankelijk bedoelde studies beinvloeden