27-06-13 ondanks alle technische vernuft weten de vs niet precies waar klokkenluider snowden uithangt

de groene amsterdammer