26-09-12 romney ondervindt steeds meer hinder van zijn fundamentalistisch kapitalistische houding

de groene amsterdammer