26-04-14 overheveling zorg van rijk naar gemeente. daar gaan ondeskundige ambtenaren tafelgesprekken voeren om te onderzoeken of er zorg nodig is

fnv sr