25-11-21 de media laten zich welwillend gebruiken als spreekbuis voor baudet en zijn fvd, ondanks algemeen veroordeelde uitspraken.

de groene amsterdammer