25-11-18 willem iii was niet blij met thorbeckes grondwetswijziging waarbij de macht van de koning zeer beperkt werd (ministeriele verantwoordelijkheid)

de republikein