25-11-16 afgaande op zijn gedane uitspraken moeten we op een en ander zijn voorbereid

de limburger