25-09-14 gemor in de fractie na zwak optreden roemer bij algemene beschouwingen

de groene amsterdammer