25-06-19 door storing bij kpn alarmnummer geruime tijd niet berijkbaar. alternatief afwezig