24-04-24 wilders’ metamorfose

cartoon 2004 (het parool), aanpassing 2024