23-12-15 wilders weigert zich uit te spreken tegen gewelddadige rellen