23-11-22 mathijs van nieuwkerk gedwongen te vertrekken nav klachten over zijn tiraniek gedrag. zijn baas kan ook weg.