20-05-22 rutte heeft zijn sms berichten steevast gewist. hoezo archiefvorming en openbaarheid van bestuur

de limburger