18-08-21 besluit biden troepen uit afghanistan terug te trekken roept vrontwaardiging op