17-09-17 eerlijker regels bij afstandsbepaling

golf.nl