13-04-11 wilders weigert van zijn partij een vereniging met leden te maken