09-12-15 onder het bewind van koning salman is het aantal onthoofdingen schrikbarend gestegen