09-08-17 belgische producent op de hoogte van de schadelijkheid van fipronil