08-03-17 Erdogan meent ook in nederland zijn “democratisch” gezag te moeten laten gelden