08-03-17 Erdogan meent ook in duitsland zijn “democratisch” gezag te moeten laten gelden