06-12-14 henk kamp sluit proefboringen naar schaliegas niet uit. Hoe gaat explosieve Samsom daar op reageren.

de limburger