06-07-22 het politieke en maatschappelijke debat wordt overheerst door schelden en doen alsof er niets gebeurd is. het verleden weggegumd