06-02-20 baudet was weer eens te snel met zijn oordeel

de groene amsterdammer