06-02-19 met het opzeggen van het non-proliferarieverdrag door trump zal de wapenwedloop weer opleven