03-07-14 jihadstrijders tonen ernstig narcistisch gedrag

de groene amsterdammer