02-08-15 zelfsturing kan heel goed werken, maar een or blijft noodzakelijk

por