01-10-17 bij de geboorte is iedreen gelijk, zegt men

fnv magazine