01-05-13 leden pvda mordicus tegen de door de fractie gesteunde wet die illigaliteit strafbaar stelt