230705-150911asielbeleidrutte4

05-07-23 asielbeleid kabinet brengt rutte 4 in grote problemen. 

(hergebruik prent uit 2015 met kleine aanpassing)

Tags: crisis, asielbeleid, rutte 4
Share on Facebook Tweet Update plaatsen Share on Google+