190702xihongkong

04-07-19 hoe lang zal xi de onlusten in hong kong tolereren? 

de groene amsterdammer

Tags: de groene, china, onlusten, xi jinping, protesten
Share on Facebook Tweet Update plaatsen Share on Google+